Nhóm WhatsApp phát hành bản cập nhật mới cho Ứng dụng Beta cho Windows Phone và Windows 10 Mobile. Ứng dụng đã được cập nhật lên phiên bản mới 2.17.130.0. Cập nhật đi kèm với một bổ sung mới nhỏ mà hiện đang bị vô hiệu bởi đội WhatsApp.

Nhóm đã bao gồm một tính năng mới trong bản cập nhật WhatsApp mới nhất cho người dùng Windows Phone.
"Bạn có thể thông báo cho các địa chỉ liên hệ của bạn về số mới của bạn." Tính năng này hiện bị vô hiệu hóa bởi đội WhatsApp và cần được kích hoạt trong các bản cập nhật sắp tới. WhatsApp sẽ tự động thông báo cho người sử dụng số liên lạc về sự thay đổi số điện thoại.

Nhóm nghiên cứu cũng đang làm việc về một số tính năng mới như tính năng Chỉnh sửa và Vị trí Trực tiếp sẵn có cho người dùng Windows Phone trong Bản cập nhật Beta mới để thử nghiệm.

Bản cập nhật mới nhất cho Ứng dụng Beta hiện đang hoạt động và bạn có thể tải nó bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.

Link tải:
Tải xuống WhatsApp Beta cho Điện thoại Windows