Các bạn có thể làm các bài test trên website onluyen.net để ôn tập vốn từ vựng của mình để chuẩn bị cho kỳ thi PTTH sắp tới.