Có ai có full truyện chiếc xe đạp màu xanh k, cho mình xin link đọc vơi. tks