Bằng phương pháp gỡ bỏ bằng dòng lệnh các bạn sẽ dễ dàng gỡ bò ubuntu khi cài song song window 10. Hãy tham khảo video dưới đây.