Cùng với khối A thì khối D cũng được các bạn lựa chọn xét tuyển khá nhiều và cũng có rất nhiều ngành hot có tuyển sinh khối D. Khối D thì có rất nhiều tổ hợp môn xét tuyển từ D01(Toán - Văn - Anh) cho tới D15(Văn - Địa - Anh) tuy nhiên trong thực tế đa số chủ yếu là D01 và D07. Và nhiều bạn cũng thắc mắc rằng khối D xét tuyển những ngành nào thì bạn có thể tham khảo danh sách những ngành trong năm nay có xét tuyến khối D.

Nhưng lưu ý là trong danh sách những nhà có tuyển khối D thì cùng ngành đó nhưng có trường tuyển khối D, có trường không. Tức là chỉ cần 1 trường có tuyển khối D thì ngành đó cũng có trong danh sách này. Đây là tổng hợp để các bạn có thể lựa chọn ra ngành phù hợp với khả năng cùng với điểm khối D của mình thôi nhé.
 • An toàn thông tin
 • Bản đồ học
 • Báo chí
 • Bảo hiểm
 • Bảo hộ lao động
 • Bảo tàng học
 • Bảo vệ thực vật
 • Bất động sản
 • Bệnh học thủy sản
 • Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 • Cấp thoát nước
 • Chăn nuôi
 • Chính trị học
 • Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông
 • Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng
 • Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
 • Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ chế biến lâm sản
 • Công nghệ chế biến thủy sản
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ đa phương tiện
 • Công nghệ in
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
 • Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật giao thông
 • Công nghệ kỹ thuật hoá học
 • Công nghệ kỹ thuật máy tính
 • Công nghệ kỹ thuật môi
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Công nghệ may
 • Công nghệ phần mềm
 • Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
 • Công nghệ sau thu hoạch
 • Công nghệ sinh học
 • Công nghệ sợi, dệt
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ thực phẩm
 • Công nghệ truyền thông
 • Công nghệ vật liệu
 • Công tác thanh thiếu niên
 • Công tác xã hội
 • Công thôn
 • Đại học Hướng dẫn viên du lịch
 • Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm
 • Địa chất học
 • Địa lý học
 • Địa lý tự nhiên
 • Điện tự động công nghiệp
 • Điện tự động tàu thủy
 • Điện tử viễn thông
 • Điều dưỡng
 • Điều khiển tàu biển
 • Đô thị học
 • Đông Nam Á học
 • Đông phương học
 • Đóng tàu và công trình ngoài khơi
 • Dược học
 • Gia đình học
 • Giáo dục Chính trị
 • Giáo dục Công dân
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Giáo dục học
 • Giáo dục Quốc phòng - An ninh
 • Giáo dục Tiểu học
 • Giới và Phát triển
 • Hải dương học
 • Hán Nôm
 • Hàn Quốc học
 • Hệ thống thông tin
 • Hộ sinh
 • Hóa dược
 • Hóa học
 • Kế toán
 • Khai thác máy tàu biển
 • Khai thác vận tải
 • Khí tượng học
 • Khí tượng thủy văn biển
 • Khoa học cây trồng
 • Khoa học đất
 • Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực
 • Khoa học hàng hải
 • Khoa học máy tính
 • Khoa học môi trường
 • Khoa học quản lý
 • Khoa học thư viện
 • Khoa học và Kỹ thuật máy tính
 • Khoa học và quản lý môi
 • Khoa học vật liệu
 • Khoa học y sinh
 • Khuyến nông
 • Kiểm toán
 • Kiến trúc
 • Kiến trúc cảnh quan
 • Kinh doanh nông nghiệp
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh thương mại
 • Kinh doanh xuất bản phẩm
 • Kinh tế
 • Kinh tế công nghiệp
 • Kinh tế đối ngoại
 • Kinh tế gia đình
 • Kinh tế giáo dục
 • Kinh tế Hàng hải
 • Kinh tế học
 • Kinh tế ngoại thương
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế tài nguyên
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • Kinh tế và Quản lý công
 • Kinh tế vận tải
 • Kinh tế vận tải biển
 • Kinh tế vận tải thủy
 • Kinh tế xây dựng
 • Kỹ thuật an toàn hàng hải
 • Kỹ thuật Cấp thoát nước
 • Kỹ thuật cầu đường
 • Kỹ thuật cơ - điện tử
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
 • Kỹ thuật Công nghiệp
 • Kỹ thuật công trình biển
 • Kỹ thuật công trình thủy
 • Kỹ thuật công trình xây dựng
 • Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)
 • Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Cảng - Đường thuỷ)
 • Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
 • Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện)
 • Kỹ thuật dầu khí
 • Kỹ thuật địa chất
 • Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Kỹ thuật điện, điện tử
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Kỹ thuật dữ liệu
 • Kỹ thuật hạ tầng
 • Kỹ thuật hàng không
 • Kỹ thuật hạt nhân
 • Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
 • Kỹ thuật hình ảnh y học
 • Kỹ thuật hóa dầu
 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật in
 • Kỹ thuật khai thác thủy sản
 • Kỹ thuật máy tính
 • Kỹ thuật mô
 • Kỹ thuật mỏ
 • Kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật môi trường,
 • Kỹ thuật nhiệt
 • Kỹ thuật nhiệt lạnh
 • Kỹ thuật ôtô
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Kỹ thuật tài nguyên nước
 • Kỹ thuật tàu thủy
 • Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
 • Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính
 • Kỹ thuật tuyển khoáng
 • Kỹ thuật vật liệu
 • Kỹ thuật Vật liệu;
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Kỹ thuật y sinh
 • Lâm nghiệp
 • Lâm nghiệp đô thị
 • Lâm sinh
 • Lịch sử
 • Liên thông Khoa học thư viện
 • Logistics và chuỗi cung ứng
 • Luật
 • Luật - Hệ dân sự
 • Luật dân sự
 • Luật hàng hải
 • Luật kinh doanh
 • Luật kinh tế
 • Luật quốc tế
 • Luật Tài chính - Ngân hàng
 • Luật thương mại quốc tế
 • Lưu trữ học
 • Marketing
 • Máy tàu thủy
 • Máy tính và khoa học thông tin
 • Máy và tự động công nghiệp
 • Máy và tự động hóa xếp dỡ
 • Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công
 • Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển
 • Ngành Chính trị học, chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước
 • Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa
 • Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội
 • Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển
 • Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh
 • Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thống kê kinh doanh
 • Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thương mại điện tử
 • Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Toán tài chính
 • Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế chính trị
 • Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng
 • Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
 • Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị
 • Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế
 • Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp
 • Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
 • Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện
 • Ngành Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Ngành Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin
 • Nghiệp vụ An ninh
 • Nghiệp vụ cảnh sát
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Anh kỹ thuật
 • Ngôn ngữ Anh quốc tế
 • Ngôn ngữ Anh,
 • Ngôn ngữ Ảrập
 • Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
 • Ngôn ngữ Đức
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ học
 • Ngôn ngữ Italia
 • Ngôn ngữ Khme
 • Ngôn ngữ Nga
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Tây Ban Nha
 • Ngôn ngữ Thái Lan
 • Ngôn ngữ Trung
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Nhân học
 • Nhật Bản học
 • Nông học
 • Nông nghiệp
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Phát triển nông thôn
 • Phục hồi chức năng
 • QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01
 • QLVH - Quản lý di sản văn hóa
 • QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D01
 • QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D78
 • Quan hệ công chúng.
 • Quan hệ lao động
 • Quan hệ quốc tế
 • Quản lí giáo dục
 • Quản lý bệnh viện
 • Quản lý biển
 • Quản lý công nghiệp
 • Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP)
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý giáo dục
 • Quản lý hệ thống công nghiệp (tiếng Anh)
 • Quản lý hoạt động bay
 • Quản lý kinh doanh và Marketing
 • Quản lý kinh tế
 • Quản lý nguồn lợi thủy sản
 • Quản lý nhà nước
 • Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam
 • Quản lý tài nguyên nước*
 • Quản lý tài nguyên rừng
 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên *(T.Việt)
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý thể dục thể thao*
 • Quản lý thuỷ sản
 • Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (LK QT)
 • Quản lý văn hóa
 • Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa)
 • Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội)
 • Quản lý xây dựng
 • Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đô thị).
 • Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Kinh tế và Quản lý Bất động sản).
 • Quản trị - Luật
 • Quản trị công nghệ truyền thông
 • Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt)
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị tài chính kế toán
 • Quản trị tài chính ngân hàng
 • Quản trị và kinh doanh quốc tế
 • Quản trị văn phòng
 • Quảng cáo
 • Quốc tế học
 • Sinh học
 • Sinh học ứng dụng
 • Sư phạm Địa lý
 • Sư phạm Hoá học
 • Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
 • Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS)
 • Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT)
 • Sư phạm tiếng Hàn Quốc
 • Sư phạm Tiếng Nga
 • Sư phạm Tiếng Nhật
 • Sư phạm Tiếng Pháp
 • Sư phạm Tiếng Trung Quốc
 • Sư phạm Tin học
 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Vật lý
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Tài chính Doanh nghiệp
 • Tài chính ngân hàng
 • Tài chính và Kế toán
 • Tâm lý học
 • Tâm lý học giáo dục
 • Thiết kế công nghiệp
 • Thiết kế đồ họa
 • Thiết kế nội thất
 • Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi
 • Thiết kế thời trang
 • Thống kê
 • Thống kê kinh tế
 • Thông tin học
 • Thú y
 • Thương mại điện tử
 • Thủy văn
 • Tiếng Anh thương mại
 • Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
 • Toán - Tin ứng dụng
 • Toán cơ
 • Toán học
 • Toán ứng dụng
 • Toán ứng dụng trong kinh tế
 • Tôn giáo học
 • Triết học
 • Trung Quốc học
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Truyền thông quốc tế
 • Truyền thông và mạng máy tính
 • Tự động hóa hệ thống điện
 • Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
 • Văn hóa học
 • Văn học
 • Vật lý học
 • Việt Nam học
 • Xã hội học
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
 • Xét nghiệm y học
 • Xét nghiệm Y học dự phòng*
 • Xuất bản
 • Y đa khoa
 • Y tế công cộng

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo danh sách những ngành của khối A, B, C trong mục tuyển sinh đại học của VFO.VN

Xem thêm: Khối A gồm những ngành nào? Danh sách ngành tuyển sinh khối A