Chỗ nào chuyên phân phối quạt hút panasonic vậy mọi người mà chất lượng cao ah. Chỉ e với nha, Em cảm ơn cả nhà.