Please help me!!! E mua về định đá ffo3. mà cài cái x360ce ấy ko có tác dụng gì hết. ai giúp e sửa với