Ngâm muối là đỡ đươc phần nào đó anh, em hay rửa rau củ với nước muối lắm.