Chào mọi người,

mình đang học JavaFX thấy có một số tài liệu ebook cũng như bài hướng dẫn khá hay nên muốn chia sẻ, nếu ai cũng đang học về cái này có thể tải ở đường dẫn bao gồm:

Bài 1: Giới thiệu về JavaFX
Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ứng dụng JavaFX
Bài 3: Xây dựng ứng dụng HelloWorld với JavaFX
Bài 4: Mô hình kiến trúc JavaFx
Bài 5: Sử dụng Layout trong JavaFx
Bài 6: Sử dụng UI Controls trong JavaFx
Bài 7: Sử dụng biểu đồ trong JavaFx (Chart trong JavaFx)
Bài 8: Shape trong JavaFx
Bài 9: Sử dụng phần mềm JavaFX Scene Builder
Bài 10: Sử dụng JavaFX Animations
Bài 11: Sử dụng JavaFX Effects trong JavaFx
Bài 12: Sử dụng JavaFX Event Handling trong JavaFx
Bài 13: Sử dụng JavaFX CSS trong JavaFx
Bài 14: Sử dụng JavaFX Transformations trong JavaFx
Bài 15: Sử dụng JavaFX Colors trong JavaFX
Bài 16: Sử dụng JavaFX Images trong JavaFX
Bài 17: Sử dụng JavaFX 2D Shapes
Bài 18: Sử dụng JavaFX 3D Shapes
Bài 19: Sử dụng JavaFX Web Browser trong JavaFX
Bài 20: Sử dụng JavaFX Playing Video trong JavaFX

Các bạn có thể xem bài hướng dẫn tại đây
Hoặc tải tài liệu JavaFX tại đây

PHP Code:
https://kenhlaptrinh.net/category/javafx/ 
Mọi người ai có tài liệu hay thì share chung nhé.