kết quả từ 1 tới 3 trên 3

In mảng danh sách dạng bảng trong C

 1. #1
  Ðến Từ
  An Giang
  Thành Viên Thứ: 401958
  Bài gửi
  4

  Exclamation In mảng danh sách dạng bảng trong C

  #include<stdio.h>
  #include<string.h>

  int tong;
  struct sanpham
  {
  char tensanpham[50];
  int soluong;
  int dongia;
  };

  struct sanpham sanpham[100];

  int main()
  {

  for (int i = 1; i < 4; i++)
  {
  printf("nhap ten san pham %d : ", i);
  getchar();
  scanf("%[^\n]s", sanpham[i].tensanpham);
  printf("nhap so luong sp %d : ", i);
  scanf("%d", &sanpham[i].soluong);
  printf("nhap don gia sp %d : ", i);
  scanf("%d", &sanpham[i].dongia);
  // tong[i] = sanpham[i].soluong * sanpham[i].dongia;
  }


  for (int i = 1; i < 4; i++)
  {
  printf("\nten sp : %s", sanpham[i].tensanpham);
  printf("\nso luong :%d", sanpham[i].soluong);
  printf("\ndon gia: %d ", sanpham[i].dongia);
  }
  printf("\n");

  return 0;
  }


  đây lad code của e.nhưng giờ e muốn in ra màn hình kiểu bảng hàng và cột chứ ko phải in thành hàng dọc kiểu liệt kê ntn thì lm ntn ạ
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 297085
  Bài gửi
  1.063

  Reply: m.n giúp e về C với ạ

  Đổi phần in thành xem nhé bạn, muốn màu mè hơn nữa thì thêm mấy cái kí tự gạch cho nó giống bảng
  Mã:
  printf("Ten sp\tSo luong\tDon Gia\n");
  printf("%d\t%d\t%d\n", sanpham[i].tensanpham, sanpham[i].soluong,sanpham[i].dongia);
  I have nothing...

 3. #3
  Ðến Từ
  An Giang
  Thành Viên Thứ: 401958
  Bài gửi
  4

  Reply: m.n giúp e về C với ạ

  cám ơn nhé
  mình nghĩ dùng mảng 2 chiều để printf mà k đc
  Trích Nguyên văn bởi Ihavenothing Xem bài viết
  Đổi phần in thành xem nhé bạn, muốn màu mè hơn nữa thì thêm mấy cái kí tự gạch cho nó giống bảng
  Mã:
  printf("Ten sp\tSo luong\tDon Gia\n");
  printf("%d\t%d\t%d\n", sanpham[i].tensanpham, sanpham[i].soluong,sanpham[i].dongia);

Nhãn