Tìm hiểu về các chất điện li mạnh thường gặp trong hóa học

Các hợp chất hóa học được phân ra làm hai loại đó là chất điện li mạnh và chất điện li yếu. Các chất điện li mạnh thường phân li hoàn toàn thành các ion. Sau đó các ion mới tham gia phản ứng. Bài viết này sẽ giới thiệu về sự điện li của chúng cũng như khả năng phản ứng của các chất điện li mạnh. Các em nhớ đọc kĩ nhé.

Thí nghiệm về chất điện ly mạnh - yếu trong phòng thí nghiệm

Định nghĩa:
  • Chất điện li mạnh là chất phân li hoàn toàn thành các ion trong môi trường nước. Tức là trong dung dịch có 10 phân tử thì tất cả 10 phân tử cùng phân li.
  • Hầu hết các axit mạnh, bazo mạnh, muối vô cơ tan được trong nước đều là chất điện li mạnh. Các em có thể tham khảo trong bảng tính tan của các chất. Ví dụ như: H2SO4, NaOH, Na2CO3, CuCl2,..
  • Trong phương trình điện li, mũi tên điện li là mũi tên 1 chiều.
Ví dụ:
KNO3 " K+ + NO3-
HBr " H+ + Br-
Đối với các chất điện li mạnh, khi tham gia phản ứng, bản chất của phản ứng trao đổi hay phản ứng thế sẽ là sự tạo thành các sản phẩm từ các ion điện li được.
Ví dụ:
1. Xét phản ứng: H2SO4 + BaCl2 " BaSO4 + 2HCl
Phương trình ion đầy đủ:
2H+ + SO42- +Ba2+ + 2Cl- " BaSO4$ + 2H+ + 2Cl-
Phương trình ion thu gọn:
SO42- +Ba2+ " BaSO4$
Như vậy trong phản ứng, H2SO4 ; BaCl2 và HCl là các chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành các ion. Cuối cùng, bản chất của phản ứng chỉ là sự kết hợp của ion Ba2+ và ion SO42- tạo thành kết tủa BaSO4.

2. Xét phản ứng AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3
Phương trình ion đầy đủ:
Ag+ + NO3- + H+ + Cl- → AgCl↓ + H+ +NO –
Phương trình ion thu gọn:
Ag+ + Cl- → AgCl↓
Trong phản ứng, AgNO3; HCl và HNO3 là các chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành các ion. Cuối cùng, bản chất của phản ứng chỉ là sự kết hợp của ion Ag+ và ion Cl- tạo thành kết tủa AgCl.

3. Xét phản ứng: HCl + NaOH → NaCl + H2O
Phương trình ion đầy đủ:
H+ +Cl- +Na+ +OH- →Na+ +Cl- +H2O
Phương trình ion thu gọn:
H+ + OH- → H2O
Trong phản ứng HCl, NaOH và NaCl là các chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành các ion. Cuối cùng, bản chất của phản ứng chỉ là sự kết hợp của ion H+ và ion OH- tạo thành H2O.

Như vậy qua bài viết này các em đã nắm được khái niệm chất điện li mạnh, một số các chất điện li mạnh thường gặp.Hy vọng sau bài viết này các em có thể phân biệt được các chất điện li mạnh, cách tham gia các phản ứng thể hiện qua các phương trình ion. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em.

Xem thêm: Tơ lapsan, enang, visco, capron, polieste thuộc loại nào, các loại tơ thường gặp