Tình hình máy em 1-2 hôm nay cứ khởi động lên là auto mở cái file Libraries em thấy khá bất tiện. Em đã gg và tìm cách giải quyết là sửa ở Regedit nhưng vẫn bị các bác tư vấn giúp em với. Thánks