Em cài ubuntu bằng USB thì màn hình đen hiện No default or UI configuration directive found
Bác nào giúp với?