Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10: Nêu vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

Công nghiệp ngày càng phát triển và góp phần phục vụ con người trong sinh hoạt sản xuất rất nhiều. Luyện kim đen và luyện kim màu là hai loại thuộc lĩnh vực khai thác trong công nghiệp. Các ngành này đang có xu hướng phát triển rất mạnh. Sau đây các bạn hãy cùng Vforum tìm hiểu trả lời cau hỏi sau để biết thêm về vai trò của hai ngành này qua câu hỏi 5 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10: Nêu vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

Câu hỏi 5 bài 32 SGK trang 125 Địa lý 10
Trả lời:

Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu như sau:
  • Công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu là hai lĩnh vực khai thác giống nhau nhưng giá trị sử dụng của nó trong đời sống lại khác nhau bởi:
    • Luyện kim đen chủ yếu phục vụ trong các công trình, chế tạo các loại máy móc để phục vụ cho các ngành chế biến sản xuất trong công nghiệp
    • còn luyện kim màu nó có giá trị cao hơn nó được sử dụng để chế tạo các loại máy móc có giá trị kinh tế cao, các loại máy có yêu cầu cao về trình độ.

Xem thêm: Địa lý 10: Tại sao tỉ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng