Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 1 SGK trang 8 địa lí 6: Dựa vào hình 3 hãy chỉ ra nửa kinh tuyến Bắc, nửa kinh tuyến Nam, các vĩ tuyến Bắc và các vĩ tuyến Nam ?

Qủa đất của chúng ta đang sinh sống và phát triển có rất nhiều điều kì thú và hấp dẫn chúng ta không thể nào nắm bắt được tất cả các sự vật hiện tượng cũng như chu kì hoạt động của nó. Xã hội ngày càng phát triển, công nghệt thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ bởi sự thông minh và sáng tạo của loài người qua nhiều thế hệ. Chúng ta dần dần cũng nắm được hết các hiện tượng tự nhiên cũng như chu kì hoạt động của chúng nhờ các phương tiện điện tử thông minh và hiện đại. Từ sự phát triển đó các em cũng đã được học về các đường kinh tuyến và vĩ tuyến nên cũng nắm bắt được một phần nào về những đường này, từ những kiến thức đã được học các em hãy vận dụng và trả lời câu hỏi 6 bài 1 SGK trang 8 địa lí 6: Dựa vào hình 3 hãy chỉ ra nửa kinh tuyến Bắc, nửa kinh tuyến Nam, các vĩ tuyến Bắc và các vĩ tuyến Nam ? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi như sau.

Câu hỏi 6 bài 1 SGK trang 8 địa lí 6
Trả lời:

Từ hình 3 chúng ta có thể xác định được khu vực nửa kinh tuyến Bắc và nửa kinh tuyến Nam, các vĩ tuyến Bắc và các vĩ tuyến Nam như sau:
  • Các đường kinh tuyến trên trái đất được xếp dọc theo chiều của trái đất, các đyường kinh tuyến được biểu diễn thẳng hàng và tương đối đều nhau trên mặt phẳng của quả đất của chúng ta. Trái đất có hai cực đó là cực Bắc và cực Nam nên các đường kinh tuyến cũng được chia ra thành kinh tuyến bắc và kinh tuyên nam và vĩ tuyến cũng thế cũng có vĩ tuyến bắc và vĩ tuyến nam.
  • Tại khu vực từ kinh tuyến gốc trở đi và tại đường xích đạo của trái đất hay còn gọi là vĩ truyến gốc của trái đất, bắt đầu từ điểm này trở về điểm cực Bắc của trái đất thì tất cả các đường kinh tuyến và vĩ tuyến của khu vực này đều được gọi là đường kinh tuyến Bắc và đường vĩ tuyến Bắc.
  • Ngược lại cũng từ đường xích đạo nơi giao nhau giữa kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc trở về phía cực Nam thì tại đây các kinh tuyến và vị tuyến nằm ở khu vực này đều thuộc kinh tuyến và vĩ tuyến phía nam của trái đất.

Xem thêm: Địa lý 6: Trên địa cầu cách 10 độ vẽ được một kinh tuyến thì sẽ có tẩt cả bao nhiêu Bài 1 SGK trang 8