Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7: Quan sát hình 1.2 và nhận xét tình hình tăng dân số ở thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX?
Trái đất rộng lớn, từ khi con người xuất hiện mới đầu thế giới loài người rất ít chỉ có vài người nhưng tại thời điểm này bộ não con người chưa phát triển nên mật độ dân số lúc này rất thấp. Cho đến bây giờ dân số trở nên chen chúc bởi xã hội loài người phát triển nhu cầu càng tăng và sự bùng nổ dân số ngày càng tăng. Dựa vào những hiểu biết của mình các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7 sau đây: Quan sát hình 1.2 và nhận xét tình hình tăng dân số ở thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX? Dưới đây là baì viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7
Trả lời:

Dựa vào hình 1.2 chúng ta có thể đưa ra nhận xét về tình hình tăng dân số trên thế giới như sau:
  • Giai đoạn từ thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX là giai đoạn mà con người chúng ta đang có tiến độ phát triển rất lớn, xã hội bắt đầu phát triển mạnh mẽ bởi những phát minh công nghệ trong đời sống. Nhu cầu của con người ngày càng cao và việc các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp phát triển đòi hỏi phải có nguồn nhân lực để sản xuất nên rất cần dân cư con người. Từ đó dân số trong những năm đó không ngừng tăng nhanh và phát triển mạnh mẽ. Từ bảng chúng ta có thể thấy dân số trong gia đoạn này tăng liên tục và rất nhanh.

Xem thêm: Địa lý 7: So sánh bản đồ gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển và đang phát triển 1800-2000 Bài 1