Hôm nay con tôi 4 tuổi đi học tiếng anh ở trường Kangaroo về thấy con nó hát bài này mà không biết bài gì. Vậy hỏi thử mọi người bài này bài gì nha
: " Walking walking walking.
No running, no running,
Listen, listen, listen,
Now let's go
Now let's go. "
Ngồi dò hoài mà không biết luôn. bó tay rồi !!!