CPU-Z giúp bạn xem được tên nhà sản xuất, dòng chipset, socket, các thông số về tốc độ, bus, cache, có bao nhiêu core … nhờ đó bạn có thể kiểm tra được các thông tin về chipset của mình và biết được máy đang chạy ở chế độ overclock hay không, … Ngoài ra, CPU-Z còn cho biết thêm các thông tin về mainboard, memory (ram) để bạn đối chiếu về sự tương thích giữa chúng với chipset.

………………………………………… …………
CPU-Z is a freeware that gathers information on some of the main devices of your system.
CPU
 • Name and number.
 • Core stepping and process.
 • Package.
 • Core voltage.
 • Internal and external clocks, clock multiplier.
 • Supported instructions sets.
 • Cache information.
Mainboard
 • Vendor, model and revision.
 • BIOS model and date.
 • Chipset (northbridge and southbridge) and sensor.
 • Graphic interface.
Memory
 • Frequency and timings.
 • Module(s) specification using SPD (Serial Presence Detect) : vendor, serial number, timings table.
System
 • Windows and DirectX version.

link down
Setup:

cpuid.com/downloads/cpu-z/1.54-setup-en.exe

Portable 32 bit:

cpuid.com/downloads/cpu-z/1.54-32bits-en.zip

Portable 64 bit:

cpuid.com/downloads/cpu-z/1.54-64bits-en.zip