GÓC THƠ THẨN:
Sang sông thì phải lụy đò
Chiều nào không nhậu, cặp giò nó rung.
Em ơi, đừng nói lung tung
Ngày nào không nhậu anh rung tới chiều
Người ta mơ ước tiền nhiều
Còn anh mơ ước chiều nào cũng say
Người ta mơ ước tương lai
Còn anh mơ ước cái chai vẫn đầy

Nguồn: sưu tầm.