Sửa lỗi không chạy được lệnh SYMS báo lỗi trong phần mềm Matlab r2017a r2018a, cách sử dụng lệnh symbolic trong matlab

Khi chạy lệnh Syms trong phần phần Matlab bạn gặp phải thông báo lỗi với nội dung như sau:
Undefined function or method syms/sym for input argument of type char

*Nguyên nhân là do bộ cài Matlab của bạn đang thiếu 1 thành phần có tên Symbolic Math Toolbox.
*Cách khắc phục: cài bổ sung là OK ngay thôi.
Chạy trực tiếp setup.exe của Matlab hoặc vào Control Panel -> Change or Remove Matlab, đến bước như trong hình thì tick thêm vào ô Symbolic Math Toolbox 8.0, rồi nhấn Next, Finish cho đến khi hoàn thành.
Symbolic Math Toolbox là gì, tác dụng và cách sử dụng như thế nào?
Bộ công cụ Symbolic Math Toolbox™ cung cấp các chức năng để giải quyết, vẽ, và thao tác các phương trình toán học đơn giản và phức tạp. Bạn có thể tạo, chạy và chia sẻ code công thức toán học bằng cách sử dụng Trình soạn thảo trực tiếp của MATLAB®. Toolbox này cung cấp các chức năng trong các lĩnh vực toán học phổ biến như tính toán, đại số tuyến tính, phương trình vi phân đại số, đơn giản hóa phương trình và thao tác phương trình.

Symbolic Math Toolbox cho phép bạn phân tích một cách phân tích, phân tích, đơn giản hóa, biến đổi và giải phương trình. Bạn có thể thực hiện tính toán và chuyển đổi các đại lượng bằng cách sử dụng hệ thống đơn vị SI và US. Tính toán của bạn có thể được thực hiện hoặc phân tích hoặc sử dụng số học chính xác, với kết quả được hiển thị trong các loại toán học.

Bạn có thể chia sẻ các công thức toán học của mình với những người dùng MATLAB khác dưới dạng tập lệnh trực tiếp hoặc chuyển đổi chúng sang HTML hoặc PDF để xuất bản. Bạn có thể tạo ra các hàm MATLAB, các khối chức năng Simulink® và các phương trình Simscape™ trực tiếp từ các biểu thức toán học.