Nhờ các cao nhân chỉ cho cách khắc phục lỗi như này ạ. Máy em win 10, dùng MS Office Pro Plus 2013
(em vào excel nào đó cũng không vào được, word thì vào bình thường