Cách tách 1 ô thành nhiều ô trong bảng biểu Word 2010 - Split Cells in Word 2010, căn chỉnh, thay đổi độ rộng hàng cột của bảng biểu Microsoft Word 2010 2013 2016

Bài viết sẽ chỉ cho các bạn về cách phân chia các ô trong Word 2010. Microsoft Word cho phép chia một ô thành nhiều ô. Chúng ta sẽ hiểu làm thế nào để chia một ô thành nhiều ô nhỏ hơn.

Tách một ô trong bảng
Các bước sau đây sẽ giúp bạn chia một ô thành hai ô phụ của bảng có sẵn trong tài liệu word.

Bước 1 - Đưa vị trí con trỏ chuột của bạn vào trong ô bạn muốn chia thành nhiều ô.


Bước 2 - Bây giờ bấm vào tab Layout - Bố cục và sau đó bấm vào nút Split Cells - Chia ô; điều này sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu số lượng hàng và cột được tạo từ ô đã chọn.


Bước 3 - Chọn số lượng hàng và cột mong muốn phải đi vào ô kết quả và cuối cùng nhấp vào nút OK để áp dụng kết quả.


Bạn có thể chia một ô thành nhiều ô hoặc theo hàng hoặc theo cột hoặc cả hai.
Các ô sau khi chia vẫn có thể chia nhỏ tiếp nếu có nhu cầu.