Google đã công bố hàng trăm tiêu chí SEO vài yêu cầu người quản trị web phải đáp ứng tuy nhiên, trong bài viết này chúng tôi đã liệt kê các tiêu chí SEO cốt lõi là quan trọng nhất năm 2019, mời bạn tham khảo:
Chất lượng nội dung:
Nội dung là yếu tố xếp hạng quan trọng của Google, bạn có thể có một trang web hoàn hảo nhưng nội dung của bạn dở tệ tôi chắc rằng website của bạn sẽ khó lên top, thậm chí có thể lên top do thao túng thuật toán nhưng cũng nhanh chóng bị thổi bay khỏi top Google. Nội dung Bao gồm các yếu tố quan trọng như sau:
Yếu tố triệt để của nội dung:
Yếu tố này yêu cầu bài viết cần phải giải quyết được các yêu cầu của người dùng mang lại thông tin hữu ích.


Yếu tố hữu ích và độc đáo:
Hãy cân nhắc nội dung của bạn có tốt với người dùng hay không và đặc biệt hãy tạo nội dung sáng tạo.


Cấu trúc rõ ràng dễ đọc:
Cấu trúc thân thiện dễ nhìn, hãy chia thành các đoạn nhỏ và thêm các hình ảnh mang tính chất minh họa.


Tính độc đáo của nội dung:
Phải nói rằng Google luôn ưu tiên các nội dung mới, những nội dung mang tính chất độc đáo đậm tính nghiên cứu được Google vô cùng thích thú.


Website của bạn có thể thu thập dữ liệu:
Đây là điều cơ bản bạn cần cho phép Google thu thập dữ liệu để có thể lưu trữ và xếp hạng website tốt nhất, cách tạo sitemap hay cách sử dụng file robots.txt hiệu quả để tốt nhất với các công cụ tìm kiếm.
(Còn nữa)