như tiêu để em cần 1 bộ máy có thể làm mượt các tác vụ như adobe , autocad , 3ds , v.v
Tầm giá 30tr và bao gồm cả màn hình . mong ad giải đáp