Tình hình mình thấy topic này rất nghèo thông tin, mình đang sử dụng Ipad 2, 3g, 16GB, mình thường tham khảo thông tin 1 số diễn đàn khác, nay muốn lập ra topic này để anh em tại Bạc liêu đang sử dụng thì cùng nhau chia sẽ, kinh nghiệm, hoặc những bài viết từ các diễn đàn khác. Mong các ACE trên diễn đàn ủng hộ.