kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ai rành về lập trình pascal giúp em viết vài lập trình bài toán với?

 1. #1
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 26589
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  670
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Huyên Phước Long
  Thành Viên Thứ: 93620
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  44

  Ðề: Ai rành về lập trình pascal giúp em viết vài lập trình bài toán với?

  Mình thì quên pascal rồi bạn! Nhưng bài toán này thì với ngôn ngữ lập trình hiện tại mình có thể viết như sau:

  Bài 1:

  S = 1;
  for(int i = 1; i <= 50; i++){
  S = S*i; (mình thường viết S *= i; )
  }
  xuất S;

  Bài 2:

  T = 0;
  for(int i = 1; i <= 30; i++){
  T = T + i*3; (mình thường viết T += i*3; )
  }
  xuất T;


  Bài 3:

  S = 0;
  for(int i = 1; i <= 20; i++){
  S = S + i*4; (mình thường viết S += i*4; )
  }
  xuất S;

  Hy vọng sẻ giúp ít cho bạn

 3. Đã cảm ơn gasieulunvn:


 4. #3
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 26589
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  670

  Ðề: Ai rành về lập trình pascal giúp em viết vài lập trình bài toán với?

  Cảm ơn nhiều nhá!

 5. #4
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 294503
  Bài gửi
  1

  Reply: Ai rành về lập trình pascal giúp em viết vài lập trình bài toán với?

  Trích Nguyên văn bởi huongbien198 Xem bài viết
  Dùng câu lệnh for-do

  Bài 1: S=50!=1*2*3*4*5*6*7*............*50
  Bài 2: T=3+6+9+12+......+90
  Bài 3: S=4+8+12+....+80


  Em thank trước nhé!
  Bài 1:

  program Bai1;
  uses crt;
  var
  s:longint;
  i:integer;
  begin
  clrscr;
  s:=1;
  for i:=1 to 50 do s:=s*i;
  writeln('S=50!=',s);{In ra s}
  readln
  end.

  Bai 2:
  program Bai2;
  uses crt;
  var
  t,i:integer;{Khai bao T,i la kieu nguyen};
  begin
  clrscr;
  t:=0;
  for i:=1 to 30 do t:=t+3*i;{Lap tu 1 den 30};
  writeln('T=3+6+9+..+90=',t);{In ra man hinh};
  readln
  end.

  Bai 3:
  program Bai3;
  uses crt;
  var
  s,i:integer;
  begin
  clrscr;
  s:=0;
  for i:=1 to 20 do s:=s+4*i;
  writeln('S=4+8+12+...+80=',s);{In s ra man hinh};
  readln{Dung man hinh};
  end.