Ở version 2 này đã sửa được 1 số lỗi, cập nhật thêm chức năng autoupdate, và góp ý, và 1 số chức năng khác nữa, ai có nhu cầu xài thỳ down về nha, còn ai muốn mã nguồn để học hỏi, tìm hiểu cứ việc pm vào yh onlylove_tlovev, tui sẽ share cho
Đây là hình:
Giao diện hơi khác như version trước nhưng cũng rất dễ sử dụng
còn đây là link down:
byunover.co.cc/Pascal/Pascal.exe -
mediafire.com/?f51tr4mt1ca5ga5
Mà các bạn phải down net Framwork nha, ai cài roài thỳ khỏi phải down net framwork window 7 và vista thỳ được cài sẵn roài:
download.microsoft.com/download/c/6/e/c6e88215-0178-4c6c-b5f3-158ff77b1f38/NetFx20SP2_x86.exe