Đáp án chính thức từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về các môn thi tốt nghiệp THPT 2012.
Môn văn | Môn hóa | Môn địa | Môn sử | Môn toán | Môn Anh văn

Môn văn: Tải Đề thi - Tải Đáp án
Môn Hóa: Tải Đề thi - Tải Đáp án
Môn Địa lý: Tải Đề thi - Tải Đáp án
Môn Lịch Sử: Tải Đề thi - Tải Đáp án
Môn Toán: Tải Đề thi - Tải Đáp án
Môn Tiếng Anh Hệ 3 năm: Tải Đề thi - Tải Đáp án
Môn Tiếng Anh Hệ chuẩn nâng cao: Tải Đề thi - Tải Đáp án
Nguồn Sinh Viên IT