Mình là mem mới nên không post link trong bài viết được, các bạn vô đây tải nhé

Copy bỏ vô trình duyệt nhé: kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=15

GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC


Giải đề thi 1
Giải đề thi 2
Giải đề thi 3
Giải đề thi 4


KHẢO SÁT HÀM SỐ


1. hàm số đơn điệu
2. cực trị hàm số 1
2. cực trị hàm số 2
3 GTLN-GTNN cua ham so 1
3 GTLN-GTNN cua ham so 2
3 GTLN-GTNN cua ham so 3
4. Tinh loi-lom-diem uon cua do thi
5. tiem can cua do thi
6. Khao sat ham bac 3
7.Khao sat ham bac 4-trung phuong
8. khao sat ham phan thuc bac nhat
9. khao sat ham huu ti
10. tuong giao do thi 1
10. tuong giao do thi 2
10. tuong giao do thi 3
11. tiep tuyen do thi 1
11. tiep tuyen do thi 2
12. bien luan so nghiem phuong trinh bang do thi
13. Bien doi do thi
14. quy tich diem di dong


HÀM SỐ MŨ-LOGARIT


1. Hàm số lũy thừa
2. Logarit
3. Hàm số mũ, Hàm Logarit
4. Phương trình mũ
5. Phương trinh logarit
6. Bất phương trình mũ
7. Bất phương trình logarit


HÌNH HỌC KHÔNG GIAN


1. Thể tích khối đa diện 1
1. Thể tích khối đa diện 2
1. Thể tích khối đa diện 3
2. Hình nón
3. Hình trụ
4. Hình cầu 1
4. Hình cầu 2


SỐ PHỨC


Số phức 1
Số phức 2
Số phức 3


TÍCH PHÂN


1. nguyen ham
2. tich phan tung phan trong nguyen ham
3. tich phan
4. cong thuc bien doi so
5. tich phan tung phan
6. Dien tich -the tich tron xoay
7. tich phan ham huu ti 1
7. tich phan ham huu ti 2
8. tich phan luong giac 1
8. tich phan luong giac 2
9. tich phan ham vo ti
TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN


1. phuong phap toa do trong khong gian 1
1. phuong phap toa do trong khong gian 2
2. phuong trinh mat phang 1
2. phuong trinh mat phang 2
3. duong thang trong khong gian 1
3. duong thang trong khong gian 2
4. mat cau 1
4. mat cau 2
5. duong thang trong mat phang toa do 1
5. duong thang trong mat phang toa do 2
6. On tap toan trong khong gian


TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG


1. Duong tron 1
2. duong tron 2
3. Elip


TOÁN ĐẠI SỐ


1. phuong trinh- bat phuong trinh bac nhat


2. phuong trinh bac 2
3. tam thuc bac 2
4. bat phuong trinh bac 2
5. phuong trinh bac cao
6. he phuong tinh dai so
6. he phuong trinh dai so(tt)
7. phuong trinh vo ti
8. bat phuong trinh vo ti
9. bat dang thuc& max-min
10. bat dang thuc
10. bat dang thuc (tt)


TOÁN LƯỢNG GIÁC


1. bien doi luong giac
2. phuong trinh luong giac 1
2. phuong trinh luong giac 2
2. phuong trinh luong giac 3