Như tile, ai cho em xin địa điểm để đi học seo với, làm wap mà k biết seo thì vứt