Thay đổi đơn vị đo mặc định trong soạn thảo văn bản Microsoft Word, Word 2003 2007 2010 2013, thay đổi option của word

Khi mới cài Word, đơn vị đo được chọn sẵn là hệ inch. Để đặt lại là centimet cho tiện sử dụng, các bạn làm như sau.

Với Word 2007 2010

Vào Menu -> Word Options

Tại Tab Advanced chọn Centimeters như bên dưới

Nhấn OK

Với Word 2003
Vào menu Tool –> Options –> General. Tại đây chọn Centimeters, OKNguồn: Diễn đàn Bạc Liêu