Khi khởi động nó hiện Smart hard disk error The smart hard disk check has detected an imminent failure. To ensure not data loss, please backup the content immediately and run the hard disk test in system diagnostics .
Mình muốn hỏi là với lỗi này thi ổ cứng còn dùng được không hay phải thay liền. Đang sv nên cũng kẹt mong các pro chỉ giao . Thank........