Cho một danh sách chứa các số thực.
a, Viết khai báo.
b, Viết chương trình con tính tổng các số >=0.
Giúp em với. E đang mày mò tự học môn này ạ .
Anh chị nào giỏi C thì giải đáp hộ em nha.