Adobe plash cho phép các trang wed tự động tạm ngưng những nội dung Flash không cần thiết nhằm cải thiện "đáng kể" thời lượng pin cho laptop. Google mô tả tính năng này như sau: "Khi bạn đang mở một trang web có Flash, chúng tôi sẽ tạm ngưng một cách thông minh những nội dung không quan trọng (như các hiệu ứng Flash chuyển động), còn những thứ là trọng tâm của trang (như một đoạn video) thì vẫn có thể được phát mà không bị gián đoạn gì. Nếu chúng tôi vô tình tạm ngưng thứ mà bạn muốn xem, bạn chỉ cần nhấn vào nó để tiếp tục phát." Hiện tính năng này đã có trong Chrome beta và sẽ sớm được bổ sung vào Chrome chính thức cho tất cả các hệ điều hành máy tính. Tất nhiên, người dùng vẫn có tùy chọn tắt vĩnh viễn nó đi nếu không thích dùng.


Tham khảo: google chrome