Đáp án đề thi môn hóa THPT Quốc gia 2015 mã đề 691 952 415 357 836 748

Vào chiều nay thì các thí sinh tiếp tục thi môn Hóa tự chọn thời gian làm bài 90 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệm, dưới đây là gợi ý giải đề thi môn hóa các mã đề, tuy nhiên đây chưa phải đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, đáp án chính thức sẽ được cập nhật sauTheo moon