Hôm qua, Microsoft phát hành một vài bản cập nhật mới cho Windows 10 (Build 10.240). Các bản cập nhật mới nhất bao gồm các gói, KB3081448, KB3081449KB3081452 để cải thiện OOBE và trải nghiệm windows 10.

Khi người dùng cập nhật các gói này.Microsoft đã cho phép người dùng Windows 10 home vô hiệu hóa tính năng tự động Cập Nhật app trong Store với gói Cập Nhật KB3081448 .Trước đây, người dùng Windows 10 Home không thể tắt tính năng tự động cập nhật ứng dụng,và càng gây khó chịu cho một số người dùng.

Nếu ai đang sử dụng Windows 10 Home,hãy truy cập vào Windows Update để kiểm tra Cập Nhật và lấy các bản cập nhật mới nhất và có khả năng cho phép tắt tự động cập nhật app từ Store nhé.

microsoft-news