Trong các kỳ thi học kỳ I lớp 10, học kỳ II lớp 10 hay tới những kỳ thi lớn THPT Quốc Gia, các em hay gặp những dạng tìm điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Trong số các kỹ thuật loại điểm thì bài viết sau đây giới thiệu về việc đưa về hai vector cùng phương (điểm nằm trên đường thẳng, đoạn thẳng). Nếu những điểm này là những số nguyên, số nhỏ mà có thể tính nhẩm được thì thật dễ dàng.
Nhưng nếu là một phân số khi tử và mẫu số là những hệ số lớn, hoặc kết quả là căn bậc hai thì việc tính nhẩm gây khó khăn cho các em học sinh hơn.

RATIO của CASIO 570VN PLUS sẽ hỗ trợ cho các em việc tính "nhẩm" này.
Thao tác cực kỳ đơn giản nhưng RATIO ở chế độ MODE + Replay khiến các em khó thấy và vô tình không biết tới sự tồn tại của RATIO hoặc biết tới nhưng không nghĩ tới chức năng này của nó.

Mọi người ai có ngâm cứu phần này thì chia sẻ thêm nha!

Nguồn:
http://www.bitex.com.vn/forum/showthread.php/2342-D%C3%B9ng-RATIO-ki%E1%BB%83m-hai-VECTOR-C%C3%99NG-PH%C6%AF%C6%A0NG