Theo dự đoán, Galaxy S7 và S7 Edge sẽ phá vỡ số lượng chiếc điện thoại S6 khởi đầu của năm ngoái trong 3 tháng bán đầu tiên.
Một công ty truyền thông Hàn Quốc báo cáo rằng Samsung đang chuẩn bị sản xuất tổng cộng 17,2 triệu Galaxy S7 và Galaxy S7 đơn vị cạnh của tháng Tư năm nay.
Samsung đang thực sự hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập bởi Galaxy S6 và S6 cạnh đó bán khoảng 15,8 triệu đơn vị trong ba tháng đầu tiên sau khi ra mắt với tên thiết bị thành công nhất thứ hai được tổ chức bởi các bán Galaxy S4 chỉ hơn 15,2 triệu đơn vị trong nó thời gian bán ban đầu.Ngoài ra, công ty đã thông báo thay đổi tỷ lệ của S7 và S7 cạnh nơi S6 được sản xuất 4: 1 với cạnh S6 liên tục cung cấp đủ. Khoảng thời gian này, Samsung muốn sử dụng một 6: Tỷ lệ 4 vì nó đã không thể dự đoán được nhu cầu ầm ầm mà cạnh S6 có năm ngoái.
Samsung hy vọng tiếp áp đảo với thông báo của Galaxy S7 năm nay tại MWC là dấu hiệu cho sự thành công và S7 S7 cạnh và phải phá vỡ kỷ lục của S6 trong ba tháng đầu tiên của bán hàng.