ETS là cuốn sách luyện thi "thần thánh" mà bất cứ một cao thủ TOEIC nào cũng đã từng luyện qua.

Bài giảng của cô Hà trong chuyên mục "Giải đề ETS" hôm nay sẽ là 10 câu tiếp theo từ câu 11- 20 trong Actual Test 1 ETS TOEIC 1000 RC nhé.