kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Bảng danh sách Skill Pokemon Go chuẩn, mạnh nhất của các Pokemon: Fast và Special Attacks

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.197

  Bảng danh sách Skill Pokemon Go chuẩn, mạnh nhất của các Pokemon: Fast và Special Attacks

  Bảng danh sách Skill của tất cả các Pokemon Go chuẩn, mạnh nhất của các Pokemon: Fast và Special Attacks

  Nếu để ý trong game Pokemon GO bạn sẽ thấy nhiều Pokemon cùng loại nhưng có thể có có những Skill khác nhau và có thế sẽ mạnh yếu khác nhau khi tham gia chiến đấu trong phòng GYM vì ngoài CP thì Skill cũng là điểm khá quan trọng.

  1 con Dratini có Skill Fast Attack là Dragon Breath: Dragon, special Attack là Twister Dragon


  1 con khác lại có SKill Dragon Breath và AquaTail


  1 con Exeggcute có Skill Fast Attacks là Confusion: Psychic và Special Attack là Ancient Power: Rock  1 con Exeggcute khác có Skill Fast Attack là Confuson Psychic và Seed Bomb là Special Attack


  Vậy mỗi Pokemon thường có những Skill Attack thế nào các bạn cùng tham khảo bảng Skill dưới đây của tất cả 151 Pokemon trong game Pokemon Go hiện nay được sắp xếp theo thứ tự #. Bên cạnh đó có những thông tin về loại Pokemon. chỉ số HP, Attack, Defense, Max CP, Ratch Flee Rate.


  No. Pic Name Type Stats Fast Attacks Special Attacks
  #001
  Bulbasaur
  Hit Points 90
  Attack 126
  Defense 126
  Max CP 1071
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 10%
  Tackle
  Vine Whip
  Sludge Bomb
  Seed Bomb
  Power Whip
  #002
  Ivysaur
  Hit Points 120
  Attack 156
  Defense 158
  Max CP 1632
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 7%
  Razor Leaf
  Vine Whip
  Sludge Bomb
  Solar Beam
  Power Whip
  #003
  Venusaur
  Hit Points 160
  Attack 198
  Defense 200
  Max CP 2580
  Catch Rate 4%
  Flee Rate 5%
  Razor Leaf
  Vine Whip
  Sludge Bomb
  Solar Beam
  Petal Blizzard
  #004
  Charmander
  Hit Points 78
  Attack 128
  Defense 108
  Max CP 955
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 10%
  Scratch
  Ember
  Flame Burst
  Flamethrower
  Flame Charge
  #005
  Charmeleon
  Hit Points 116
  Attack 160
  Defense 140
  Max CP 1557
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 7%
  Scratch
  Ember
  Flame Burst
  Flamethrower
  Fire Punch
  #006
  Charizard
  Hit Points 156
  Attack 212
  Defense 182
  Max CP 2602
  Catch Rate 4%
  Flee Rate 5%
  Wing Attack
  Ember
  Dragon Claw
  Flamethrower
  Fire Blast
  #007
  Squirtle
  Hit Points 88
  Attack 112
  Defense 142
  Max CP 1008
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 10%
  Tackle
  Bubble
  Aqua Jet
  Aqua Tail
  Water Pulse
  #008
  Wartortle
  Hit Points 118
  Attack 144
  Defense 176
  Max CP 1582
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 7%
  Bite
  Water Gun
  Aqua Jet
  Hydro Pump
  Ice Beam
  #009
  Blastoise
  Hit Points 158
  Attack 186
  Defense 222
  Max CP 2542
  Catch Rate 4%
  Flee Rate 5%
  Bite
  Water Gun
  Ice Beam
  Hydro Pump
  Flash Cannon
  #010
  Caterpie
  Hit Points 90
  Attack 62
  Defense 66
  Max CP 443
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 20%
  Tackle
  Bug Bite
  Struggle
  #011
  Metapod
  Hit Points 100
  Attack 56
  Defense 86
  Max CP 477
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 9%
  Tackle
  Bug Bite
  Struggle
  #012
  Butterfree
  Hit Points 120
  Attack 144
  Defense 144
  Max CP 1454
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 6%
  Confusion
  Bug Bite
  Psychic
  Bug Buzz
  Signal Beam
  #013
  Weedle
  Hit Points 80
  Attack 68
  Defense 64
  Max CP 449
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 20%
  Bug Bite
  Poison Sting
  Struggle
  #014
  Kakuna
  Hit Points 90
  Attack 62
  Defense 82
  Max CP 485
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 9%
  Bug Bite
  Poison Sting
  Struggle
  #015
  Beedrill
  Hit Points 130
  Attack 144
  Defense 130
  Max CP 1439
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 6%
  Bug Bite
  Poison Jab
  Aerial Ace
  Sludge Bomb
  X-Scissor
  #016
  Pidgey
  Hit Points 80
  Attack 94
  Defense 90
  Max CP 679
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 20%
  Tackle
  Quick Attack
  Twister
  Aerial Ace
  Air Cutter
  #017
  Pidgeotto
  Hit Points 126
  Attack 126
  Defense 122
  Max CP 1223
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 9%
  Wing Attack
  Steel Wing
  Twister
  Aerial Ace
  Air Cutter
  #018
  Pidgeot
  Hit Points 166
  Attack 170
  Defense 166
  Max CP 2091
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 6%
  Wing Attack
  Steel Wing
  Hurricane
  Aerial Ace
  Air Cutter
  #019
  Rattata
  Hit Points 60
  Attack 92
  Defense 86
  Max CP 581
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 20%
  Tackle
  Quick Attack
  Dig
  Hyper Fang
  Body Slam
  #020
  Raticate
  Hit Points 110
  Attack 146
  Defense 150
  Max CP 1444
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Bite
  Quick Attack
  Dig
  Hyper Fang
  Hyper Beam
  #021
  Spearow
  Hit Points 80
  Attack 102
  Defense 78
  Max CP 686
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Quick Attack
  Peck
  Aerial Ace
  Twister
  Drill Peck
  #022
  Fearow
  Hit Points 130
  Attack 168
  Defense 146
  Max CP 1746
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Steel Wing
  Peck
  Aerial Ace
  Twister
  Drill Run
  #023
  Ekans
  Hit Points 70
  Attack 112
  Defense 112
  Max CP 824
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Acid
  Poison Sting
  Gunk Shot
  Sludge Bomb
  Wrap
  #024
  Arbok
  Hit Points 120
  Attack 166
  Defense 166
  Max CP 1767
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Acid
  Bite
  Gunk Shot
  Sludge Wave
  Dark Pulse
  #025
  Pikachu
  Hit Points 70
  Attack 124
  Defense 108
  Max CP 887
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 10%
  Thunder Shock
  Quick Attack
  Thunderbolt
  Discharge
  Thunder
  #026
  Raichu
  Hit Points 120
  Attack 200
  Defense 154
  Max CP 2028
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 6%
  Thunder Shock
  Spark
  Brick Break
  Thunder Punch
  Thunder
  #027
  Sandshrew
  Hit Points 100
  Attack 90
  Defense 114
  Max CP 798
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Scratch
  Mud Shot
  Dig
  Rock Slide
  Rock Tomb
  #028
  Sandslash
  Hit Points 150
  Attack 150
  Defense 172
  Max CP 1810
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Metal Claw
  Mud Shot
  Rock Tomb
  Bulldoze
  Earthquake
  #029
  Nidoran♀
  Hit Points 110
  Attack 100
  Defense 104
  Max CP 876
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Poison Sting
  Bite
  Poison Fang
  Sludge Bomb
  Body Slam
  #030
  Nidorina
  Hit Points 140
  Attack 132
  Defense 136
  Max CP 1404
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 7%
  Poison Sting
  Bite
  Poison Fang
  Sludge Bomb
  Dig
  #031
  Nidoqueen
  Hit Points 180
  Attack 184
  Defense 190
  Max CP 2485
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 5%
  Poison Jab
  Bite
  Stone Edge
  Sludge Wave
  Earthquake
  #032
  Nidoran♂
  Hit Points 92
  Attack 110
  Defense 94
  Max CP 843
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Poison Sting
  Peck
  Horn Attack
  Body Slam
  Sludge Bomb
  #033
  Nidorino
  Hit Points 122
  Attack 142
  Defense 128
  Max CP 1372
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 7%
  Poison Jab
  Bite
  Horn Attack
  Dig
  Sludge Bomb
  #034
  Nidoking
  Hit Points 162
  Attack 204
  Defense 170
  Max CP 2475
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 5%
  Poison Jab
  Fury Cutter
  Megahorn
  Earthquake
  Sludge Wave
  #035
  Clefairy
  Hit Points 140
  Attack 116
  Defense 124
  Max CP 1200
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 10%
  Zen Headbutt
  Pound
  Body Slam
  Disarming Voice
  Moonblast
  #036
  Clefable
  Hit Points 190
  Attack 178
  Defense 178
  Max CP 2397
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 6%
  Zen Headbutt
  Pound
  Psychic
  Dazzling Gleam
  Moonblast
  #037
  Vulpix
  Hit Points 76
  Attack 106
  Defense 118
  Max CP 831
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 10%
  Quick Attack
  Ember
  Flamethrower
  Body Slam
  Flame Charge
  #038
  Ninetales
  Hit Points 146
  Attack 176
  Defense 194
  Max CP 2188
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 6%
  Feint Attack
  Ember
  Heat Wave
  Fire Blast
  Flamethrower
  #039
  Jigglypuff
  Hit Points 230
  Attack 98
  Defense 54
  Max CP 917
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Feint Attack
  Pound
  Disarming Voice
  Body Slam
  Play Rough
  #040
  Wigglytuff
  Hit Points 280
  Attack 168
  Defense 108
  Max CP 2177
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Feint Attack
  Pound
  Dazzling Gleam
  Hyper Beam
  Play Rough
  #041
  Zubat
  Hit Points 80
  Attack 88
  Defense 90
  Max CP 642
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 20%
  Bite
  Quick Attack
  Sludge Bomb
  Poison Fang
  Air Cutter
  #042
  Golbat
  Hit Points 150
  Attack 164
  Defense 164
  Max CP 1921
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Bite
  Wing Attack
  Ominous Wind
  Poison Fang
  Air Cutter
  #043
  Oddish
  Hit Points 90
  Attack 134
  Defense 130
  Max CP 1148
  Catch Rate 48%
  Flee Rate 15%
  Razor Leaf
  Acid
  Moonblast
  Seed Bomb
  Sludge Bomb
  #044
  Gloom
  Hit Points 120
  Attack 162
  Defense 158
  Max CP 1689
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 7%
  Razor Leaf
  Acid
  Moonblast
  Petal Blizzard
  Sludge Bomb
  #045
  Vileplume
  Hit Points 150
  Attack 202
  Defense 190
  Max CP 2492
  Catch Rate 12%
  Flee Rate 5%
  Razor Leaf
  Acid
  Moonblast
  Petal Blizzard
  Solar Beam
  #046
  Paras
  Hit Points 70
  Attack 122
  Defense 120
  Max CP 916
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 15%
  Bug Bite
  Scratch
  Seed Bomb
  X-Scissor
  Cross Poison
  #047
  Parasect
  Hit Points 120
  Attack 162
  Defense 170
  Max CP 1747
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Bug Bite
  Fury Cutter
  Solar Beam
  X-Scissor
  Cross Poison
  #048
  Venonat
  Hit Points 120
  Attack 108
  Defense 118
  Max CP 1029
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Confusion
  Bug Bite
  Signal Beam
  Poison Fang
  Psybeam
  #049
  Venomoth
  Hit Points 140
  Attack 172
  Defense 154
  Max CP 1890
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Confusion
  Bug Bite
  Bug Buzz
  Poison Fang
  Psychic
  #050
  Diglett
  Hit Points 20
  Attack 108
  Defense 86
  Max CP 456
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Scratch
  Mud Shot
  Rock Tomb
  Dig
  Mud Bomb
  #051
  Dugtrio
  Hit Points 70
  Attack 148
  Defense 140
  Max CP 1168
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Sucker Punch
  Mud Shot
  Stone Edge
  Earthquake
  Mud Bomb
  #052
  Meowth
  Hit Points 80
  Attack 104
  Defense 94
  Max CP 756
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Scratch
  Bite
  Dark Pulse
  Night Slash
  Body Slam
  #053
  Persian
  Hit Points 130
  Attack 156
  Defense 146
  Max CP 1631
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Scratch
  Feint Attack
  Play Rough
  Power Gem
  Night Slash
  #054
  Psyduck
  Hit Points 100
  Attack 132
  Defense 112
  Max CP 1109
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Zen Headbutt
  Water Gun
  Aqua Tail
  Cross Chop
  Psybeam
  #055
  Golduck
  Hit Points 160
  Attack 194
  Defense 176
  Max CP 2386
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Confusion
  Water Gun
  Hydro Pump
  Ice Beam
  Psychic
  #056
  Mankey
  Hit Points 80
  Attack 112
  Defense 96
  Max CP 878
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Karate Chop
  Scratch
  Brick Break
  Cross Chop
  Low Sweep
  #057
  Primeape
  Hit Points 130
  Attack 178
  Defense 150
  Max CP 1864
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Karate Chop
  Low Kick
  Night Slash
  Cross Chop
  Low Sweep
  #058
  Growlithe
  Hit Points 110
  Attack 156
  Defense 110
  Max CP 1335
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 10%
  Ember
  Bite
  Flame Wheel
  Body Slam
  Flamethrower
  #059
  Arcanine
  Hit Points 180
  Attack 230
  Defense 180
  Max CP 2983
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 6%
  Fire Fang
  Bite
  Fire Blast
  Bulldoze
  Flamethrower
  #060
  Poliwag
  Hit Points 80
  Attack 108
  Defense 98
  Max CP 795
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Bubble
  Mud Shot
  Body Slam
  Bubble Beam
  Mud Bomb
  #061
  Poliwhirl
  Hit Points 130
  Attack 132
  Defense 132
  Max CP 1340
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 7%
  Bubble
  Mud Shot
  Scald
  Bubble Beam
  Mud Bomb
  #062
  Poliwrath
  Hit Points 180
  Attack 180
  Defense 202
  Max CP 2505
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 5%
  Bubble
  Mud Shot
  Ice Punch
  Hydro Pump
  Submission
  #063
  Abra
  Hit Points 50
  Attack 110
  Defense 76
  Max CP 600
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 99%
  Zen Headbutt Shadow Ball
  Signal Beam
  Psyshock
  #064
  Kadabra
  Hit Points 80
  Attack 150
  Defense 112
  Max CP 1131
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 7%
  Confusion
  Psycho Cut
  Shadow Ball
  Dazzling Gleam
  Psybeam
  #065
  Alakazam
  Hit Points 110
  Attack 186
  Defense 152
  Max CP 1813
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 5%
  Confusion
  Psycho Cut
  Shadow Ball
  Dazzling Gleam
  Psychic
  #066
  Machop
  Hit Points 140
  Attack 118
  Defense 96
  Max CP 1089
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Low Kick
  Karate Chop
  Brick Break
  Cross Chop
  Low Sweep
  #067
  Machoke
  Hit Points 160
  Attack 154
  Defense 144
  Max CP 1760
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 7%
  Low Kick
  Karate Chop
  Brick Break
  Cross Chop
  Submission
  #068
  Machamp
  Hit Points 180
  Attack 198
  Defense 180
  Max CP 2594
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 5%
  Bullet Punch
  Karate Chop
  Stone Edge
  Cross Chop
  Submission
  #069
  Bellsprout
  Hit Points 100
  Attack 158
  Defense 78
  Max CP 1117
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Acid
  Vine Whip
  Sludge Bomb
  Power Whip
  Wrap
  #070
  Weepinbell
  Hit Points 130
  Attack 190
  Defense 110
  Max CP 1723
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 7%
  Acid
  Razor Leaf
  Sludge Bomb
  Power Whip
  Seed Bomb
  #071
  Victreebel
  Hit Points 160
  Attack 222
  Defense 152
  Max CP 2530
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 5%
  Acid
  Razor Leaf
  Sludge Bomb
  Leaf Blade
  Solar Beam
  #072
  Tentacool
  Hit Points 80
  Attack 106
  Defense 136
  Max CP 905
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Bubble
  Poison Sting
  Bubble Beam
  Water Pulse
  Wrap
  #073
  Tentacruel
  Hit Points 160
  Attack 170
  Defense 196
  Max CP 2220
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Acid
  Poison Jab
  Blizzard
  Hydro Pump
  Sludge Wave
  #074
  Geodude
  Hit Points 80
  Attack 106
  Defense 118
  Max CP 849
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Rock Throw
  Tackle
  Rock Slide
  Dig
  Rock Tomb
  #075
  Graveler
  Hit Points 110
  Attack 142
  Defense 156
  Max CP 1433
  Catch Rate 20%
  Flee Rate 7%
  Rock Throw
  Mud Shot
  Rock Slide
  Dig
  Stone Edge
  #076
  Golem
  Hit Points 160
  Attack 176
  Defense 198
  Max CP 2303
  Catch Rate 10%
  Flee Rate 5%
  Rock Throw
  Mud Shot
  Ancient Power
  Earthquake
  Stone Edge
  #077
  Ponyta
  Hit Points 100
  Attack 168
  Defense 138
  Max CP 1516
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 10%
  Tackle
  Ember
  Flame Wheel
  Fire Blast
  Flame Charge
  #078
  Rapidash
  Hit Points 130
  Attack 200
  Defense 170
  Max CP 2199
  Catch Rate 12%
  Flee Rate 6%
  Low Kick
  Ember
  Heat Wave
  Fire Blast
  Drill Run
  #079
  Slowpoke
  Hit Points 180
  Attack 110
  Defense 110
  Max CP 1218
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Water Gun
  Confusion
  Psychic
  Water Pulse
  Psyshock
  #080
  Slowbro
  Hit Points 190
  Attack 184
  Defense 198
  Max CP 2597
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Water Gun
  Confusion
  Psychic
  Water Pulse
  Ice Beam
  #081
  Magnemite
  Hit Points 50
  Attack 128
  Defense 138
  Max CP 890
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Spark
  Thunder Shock
  Magnet Bomb
  Discharge
  Thunderbolt
  #082
  Magneton
  Hit Points 100
  Attack 186
  Defense 180
  Max CP 1879
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Spark
  Thunder Shock
  Magnet Bomb
  Discharge
  Flash Cannon
  #083
  Farfetch'd
  Only catchable in Asia
  Hit Points 104
  Attack 138
  Defense 132
  Max CP 1263
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 9%
  Fury Cutter
  Cut
  Air Cutter
  Aerial Ace
  Leaf Blade
  #084
  Doduo
  Hit Points 70
  Attack 126
  Defense 96
  Max CP 855
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Peck
  Quick Attack
  Swift
  Aerial Ace
  Drill Peck
  #085
  Dodrio
  Hit Points 120
  Attack 182
  Defense 150
  Max CP 1836
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Steel Wing
  Feint Attack
  Drill Peck
  Aerial Ace
  Air Cutter
  #086
  Seel
  Hit Points 130
  Attack 104
  Defense 138
  Max CP 1107
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 9%
  Water Gun
  Ice Shard
  Aqua Jet
  Icy Wind
  Aqua Tail
  #087
  Dewgong
  Hit Points 180
  Attack 156
  Defense 192
  Max CP 2145
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Frost Breath
  Ice Shard
  Aqua Jet
  Icy Wind
  Blizzard
  #088
  Grimer
  Hit Points 160
  Attack 124
  Defense 110
  Max CP 1284
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Mud Slap
  Acid
  Sludge
  Sludge Bomb
  Mud Bomb
  #089
  Muk
  Hit Points 210
  Attack 180
  Defense 188
  Max CP 2602
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Poison Jab
  Acid
  Sludge Wave
  Sludge Bomb
  Dark Pulse
  #090
  Shellder
  Hit Points 60
  Attack 120
  Defense 112
  Max CP 822
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Ice Shard
  Tackle
  Icy Wind
  Water Pulse
  Bubble Beam
  #091
  Cloyster
  Hit Points 100
  Attack 196
  Defense 196
  Max CP 2052
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Ice Shard
  Frost Breath
  Icy Wind
  Blizzard
  Hydro Pump
  #092
  Gastly
  Hit Points 60
  Attack 136
  Defense 82
  Max CP 804
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 10%
  Lick
  Sucker Punch
  Dark Pulse
  Sludge Bomb
  Ominous Wind
  #093
  Haunter
  Hit Points 90
  Attack 172
  Defense 118
  Max CP 1380
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Lick
  Shadow Claw
  Dark Pulse
  Sludge Bomb
  Shadow Ball
  #094
  Gengar
  Hit Points 120
  Attack 204
  Defense 156
  Max CP 2078
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 5%
  Shadow Claw
  Sucker Punch
  Dark Pulse
  Sludge Wave
  Shadow Ball
  #095
  Onix
  Hit Points 70
  Attack 90
  Defense 186
  Max CP 857
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Rock Throw
  Tackle
  Rock Slide
  Stone Edge
  Iron Head
  #096
  Drowzee
  Hit Points 120
  Attack 104
  Defense 140
  Max CP 1075
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Pound
  Confusion
  Psychic
  Psyshock
  Psybeam
  #097
  Hypno
  Hit Points 170
  Attack 162
  Defense 196
  Max CP 2184
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Zen Headbutt
  Confusion
  Psychic
  Psyshock
  Shadow Ball
  #098
  Krabby
  Hit Points 60
  Attack 116
  Defense 110
  Max CP 792
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Bubble
  Mud Shot
  Vice Grip
  Water Pulse
  Bubble Beam
  #099
  Kingler
  Hit Points 110
  Attack 178
  Defense 168
  Max CP 1823
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Metal Claw
  Mud Shot
  Vice Grip
  Water Pulse
  X-Scissor
  #100
  Voltorb
  Hit Points 80
  Attack 102
  Defense 124
  Max CP 839
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Tackle
  Spark
  Thunderbolt
  Discharge
  Signal Beam
  #101
  Electrode
  Hit Points 120
  Attack 150
  Defense 174
  Max CP 1646
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Tackle
  Spark
  Thunderbolt
  Discharge
  Hyper Beam
  #102
  Exeggcute
  Hit Points 120
  Attack 110
  Defense 132
  Max CP 1099
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Confusion Psychic
  Seed Bomb
  Ancient Power
  #103
  Exeggutor
  Hit Points 190
  Attack 232
  Defense 164
  Max CP 2955
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Confusion
  Zen Headbutt
  Psychic
  Seed Bomb
  Solar Beam
  #104
  Cubone
  Hit Points 100
  Attack 102
  Defense 150
  Max CP 1006
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 10%
  Rock Smash
  Mud Slap
  Bone Club
  Dig
  Bulldoze
  #105
  Marowak
  Hit Points 120
  Attack 140
  Defense 202
  Max CP 1656
  Catch Rate 12%
  Flee Rate 6%
  Rock Smash
  Mud Slap
  Bone Club
  Dig
  Earthquake
  #106
  Hitmonlee
  Hit Points 100
  Attack 148
  Defense 172
  Max CP 1492
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Low Kick
  Rock Smash
  Low Sweep
  Stone Edge
  Stomp
  #107
  Hitmonchan
  Hit Points 100
  Attack 138
  Defense 204
  Max CP 1516
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Bullet Punch
  Rock Smash
  Fire Punch
  Ice Punch
  Thunder Punch
  Brick Break
  #108
  Lickitung
  Hit Points 180
  Attack 126
  Defense 160
  Max CP 1626
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Lick
  Zen Headbutt
  Hyper Beam
  Stomp
  Power Whip
  #109
  Koffing
  Hit Points 80
  Attack 136
  Defense 142
  Max CP 1151
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Tackle
  Acid
  Dark Pulse
  Sludge
  Sludge Bomb
  #110
  Weezing
  Hit Points 130
  Attack 190
  Defense 198
  Max CP 2250
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Tackle
  Acid
  Dark Pulse
  Shadow Ball
  Sludge Bomb
  #111
  Rhyhorn
  Hit Points 160
  Attack 110
  Defense 116
  Max CP 1182
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Rock Smash
  Mud Slap
  Bulldoze
  Stomp
  Horn Attack
  #112
  Rhydon
  Hit Points 210
  Attack 116
  Defense 160
  Max CP 2243
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Rock Smash
  Mud Slap
  Earthquake
  Stone Edge
  Megahorn
  #113
  Chansey
  Hit Points 500
  Attack 40
  Defense 60
  Max CP 675
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Pound
  Zen Headbutt
  Dazzling Gleam
  Psybeam
  Psychic
  #114
  Tangela
  Hit Points 130
  Attack 164
  Defense 152
  Max CP 1739
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 9%
  Vine Whip Sludge Bomb
  Solar Beam
  Power Whip
  #115
  Kangaskhan
  Hit Points 210
  Attack 142
  Defense 178
  Max CP 2043
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Low Kick
  Mud Slap
  Earthquake
  Brick Break
  Stomp
  #116
  Horsea
  Hit Points 60
  Attack 122
  Defense 100
  Max CP 794
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 10%
  Water Gun
  Bubble
  Bubble Beam
  Dragon Pulse
  Flash Cannon
  #117
  Seadra
  Hit Points 110
  Attack 176
  Defense 150
  Max CP 1713
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Water Gun
  Dragon Breath
  Hydro Pump
  Dragon Pulse
  Blizzard
  #118
  Goldeen
  Hit Points 90
  Attack 112
  Defense 126
  Max CP 965
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Mud Shot
  Peck
  Aqua Tail
  Horn Attack
  Water Pulse
  #119
  Seaking
  Hit Points 160
  Attack 172
  Defense 160
  Max CP 2043
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 7%
  Poison Jab
  Peck
  Drill Run
  Megahorn
  Icy Wind
  #120
  Staryu
  Hit Points 60
  Attack 130
  Defense 128
  Max CP 937
  Catch Rate 40%
  Flee Rate 15%
  Water Gun
  Quick Attack
  Bubble Beam
  Power Gem
  Swift
  #121
  Starmie
  Hit Points 120
  Attack 194
  Defense 192
  Max CP 2182
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 6%
  Water Gun
  Quick Attack
  Hydro Pump
  Power Gem
  Psybeam
  #122
  Mr. Mime
  Hit Points 80
  Attack 154
  Defense 196
  Max CP 1494
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 9%
  Confusion
  Zen Headbutt
  Shadow Ball
  Psybeam
  Psychic
  #123
  Scyther
  Hit Points 140
  Attack 176
  Defense 180
  Max CP 2073
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 9%
  Steel Wing
  Fury Cutter
  Bug Buzz
  X-Scissor
  Night Slash
  #124
  Jynx
  Hit Points 130
  Attack 172
  Defense 134
  Max CP 1716
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 9%
  Pound
  Frost Breath
  Psyshock
  Ice Punch
  Draining Kiss
  #125
  Electabuzz
  Hit Points 130
  Attack 198
  Defense 160
  Max CP 2119
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 9%
  Low Kick
  Thunder Shock
  Thunderbolt
  Thunder
  Thunder Punch
  #126
  Magmar
  Hit Points 130
  Attack 214
  Defense 158
  Max CP 2265
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 9%
  Karate Chop
  Ember
  Fire Blast
  Flamethrower
  Fire Punch
  #127
  Pinsir
  Hit Points 130
  Attack 184
  Defense 186
  Max CP 2121
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 9%
  Fury Cutter
  Rock Smash
  Submission
  Vice Grip
  X-Scissor
  #128
  Tauros
  Hit Points 150
  Attack 148
  Defense 184
  Max CP 1844
  Catch Rate 24%
  Flee Rate 9%
  Tackle
  Zen Headbutt
  Earthquake
  Iron Head
  Horn Attack
  #129
  Magikarp
  Hit Points 40
  Attack 42
  Defense 84
  Max CP 262
  Catch Rate 56%
  Flee Rate 15%
  Splash Struggle
  #130
  Gyarados
  Hit Points 190
  Attack 192
  Defense 196
  Max CP 2688
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 7%
  Bite
  Dragon Breath
  Twister
  Hydro Pump
  Dragon Pulse
  #131
  Lapras
  Hit Points 260
  Attack 186
  Defense 190
  Max CP 2980
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Frost Breath
  Ice Shard
  Ice Beam
  Dragon Pulse
  Blizzard
  #132
  Ditto
  Hit Points 96
  Attack 110
  Defense 110
  Max CP 919
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 10%
  Pound Struggle
  #133
  Eevee
  Hit Points 110
  Attack 114
  Defense 128
  Max CP 1077
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 10%
  Tackle
  Quick Attack
  Body Slam
  Dig
  Swift
  #134
  Vaporeon
  Hit Points 260
  Attack 186
  Defense 168
  Max CP 2816
  Catch Rate 12%
  Flee Rate 6%
  Water Gun Aqua Tail
  Water Pulse
  Hydro Pump
  #135
  Jolteon
  Hit Points 130
  Attack 192
  Defense 174
  Max CP 2140
  Catch Rate 12%
  Flee Rate 6%
  Thunder Shock Thunderbolt
  Discharge
  Thunder
  #136
  Flareon
  Hit Points 130
  Attack 238
  Defense 178
  Max CP 2643
  Catch Rate 12%
  Flee Rate 6%
  Ember Flamethrower
  Fire Blast
  Heat Wave
  #137
  Porygon
  Hit Points 130
  Attack 156
  Defense 158
  Max CP 1691
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 9%
  Tackle
  Quick Attack
  Discharge
  Psybeam
  Signal Beam
  #138
  Omanyte
  Hit Points 70
  Attack 132
  Defense 160
  Max CP 1119
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 9%
  Water Gun
  Mud Shot
  Rock Tomb
  Ancient Power
  Brine
  #139
  Omastar
  Hit Points 140
  Attack 180
  Defense 202
  Max CP 2233
  Catch Rate 12%
  Flee Rate 5%
  Water Gun
  Rock Throw
  Rock Slide
  Ancient Power
  Hydro Pump
  #140
  Kabuto
  Hit Points 60
  Attack 148
  Defense 142
  Max CP 1104
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 9%
  Scratch
  Mud Shot
  Aqua Jet
  Rock Tomb
  Ancient Power
  #141
  Kabutops
  Hit Points 120
  Attack 190
  Defense 190
  Max CP 2130
  Catch Rate 12%
  Flee Rate 5%
  Fury Cutter
  Mud Shot
  Water Pulse
  Stone Edge
  Ancient Power
  #142
  Aerodactyl
  Hit Points 160
  Attack 182
  Defense 162
  Max CP 2165
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Bite
  Steel Wing
  Iron Head
  Hyper Beam
  Ancient Power
  #143
  Snorlax
  Hit Points 320
  Attack 180
  Defense 180
  Max CP 3112
  Catch Rate 16%
  Flee Rate 9%
  Lick
  Zen Headbutt
  Hyper Beam
  Earthquake
  Body Slam
  #144
  Articuno
  Hit Points 180
  Attack 198
  Defense 242
  Max CP 2978
  Catch Rate 0%
  Flee Rate 10%
  Frost Breath Ice Beam
  Icy Wind
  Blizzard
  #145
  Zapdos
  Hit Points 180
  Attack 232
  Defense 194
  Max CP 3114
  Catch Rate 0%
  Flee Rate 10%
  Thunder Shock Discharge
  Thunderbolt
  Thunder
  #146
  Moltres
  Hit Points 180
  Attack 242
  Defense 194
  Max CP 3240
  Catch Rate 0%
  Flee Rate 10%
  Ember Fire Blast
  Heat Wave
  Flamethrower
  #147
  Dratini
  Hit Points 82
  Attack 128
  Defense 110
  Max CP 983
  Catch Rate 32%
  Flee Rate 9%
  Dragon Breath Wrap
  Aqua Tail
  Twister
  #148
  Dragonair
  Hit Points 122
  Attack 170
  Defense 152
  Max CP 1747
  Catch Rate 8%
  Flee Rate 6%
  Dragon Breath Wrap
  Aqua Tail
  Dragon Pulse
  #149
  Dragonite
  Hit Points 182
  Attack 250
  Defense 212
  Max CP 3500
  Catch Rate 4%
  Flee Rate 5%
  Dragon Breath
  Steel Wing
  Hyper Beam
  Dragon Claw
  Dragon Pulse
  #150
  Mewtwo
  Hit Points 212
  Attack 284
  Defense 202
  Max CP 4144
  Catch Rate 0%
  Flee Rate 10%
  Confusion
  Psycho Cut
  Psychic
  Shadow Ball
  Hyper Beam
  #151
  Mew
  Hit Points 200
  Attack 220
  Defense 220
  Max CP 3299
  Catch Rate 0%
  Flee Rate 10%
  Pound Hurricane
  Earthquake
  Psychic
  Dragon Pulse
  Thunder
  Moonblast
  Fire Blast
  Solar Beam
  Hyper Beam

  Tuy nhiên điều đó không quan trọng, thắc mắc ở đây chính là làm sao để biết Skill nào mạnh hơn và hợp hơn với con Pokemon hơn thì chúng ta cùng tham khảo bảng những Skill tốt nhất dành cho từng con Pokemon. Tuy nhiên ngoài Skill các bạn cũng cần để ý tới IV và CP nữa trước khi nâng cấp hoặc tiến hóa nhé.

  Xem thêm hướng dẫn: Chỉ số IV Pokemon là gì? Cách tính IV Pokemon Go chuẩn nhất đơn giản

  Cùng tham khảo bảng Skill tốt nhất của từng Pokemon dưới đây được sắp xếp theo max CP giảm dần, thực các bạn bạn có thể chỉ cần kiểm tra Skill Pokemon cho các con mạnh

  Tên Pokemon Fast Attack Special Attack
  Mewtwo Psycho Cut Psychic
  Dragonite Dragon Breath Dragon Claw
  Mew Pound Psychic
  Moltres Ember Flamethrower
  Zapdos Thunder Shock Discharge
  Snorlax Lick Body Slam
  Arcanine Bite Flamethrower
  Lapras Frost Breath Ice Beam
  Articuno Frost Breath Ice Beam
  Exeggutor Zen Headbutt Seed Bomb
  Vaporeon Water Gun Aqua Tail
  Gyarados Dragon Breath or Bite Dragon Pulse
  Flareon Ember Flamethrower
  Muk Poison Jab Sludge Bomb
  Charizard Wing Attack Dragon Claw
  Slowbro Water Gun Water Pulse
  Machamp Karate Chop Submission
  Venusaur Vine Whip Sludge Bomb
  Blastoise Water Gun Flash Cannon
  Victreebel Razor Leaf Sludge Bomb
  Poliwrath Mud Shot Submission
  Vileplume Razor Leaf Petal Blizzard
  Nidoqueen Poison Jab Sludge Wave
  Nidoking Poison Jab Sludge Wave
  Clefable Pound Dazzling Gleam
  Golduck Water Gun Psychic
  Golem Mud Shot Ancient Power
  Magmar Ember Fire Punch
  Weezing Acid Sludge Bomb
  Rhydon Mud Slap Stone Edge
  Omaster Water Gun Rock Slide
  Tentacruel Poison Jab Sludge Wave
  Rapidash Ember Drill Run
  Ninetales Ember Flamethrower
  Hypno Zen Headbutt Psyshock
  Starmie Water Gun Psybeam
  Wigglytuff Pound Play Rough
  Aerodactyl Bite Iron Head
  Dewgong Frost Breath Aqua Jet
  Jolteon Thunder Shock Discharge
  Kangaskhan Low Kick Stomp
  Pinsir Fury Cutter X-Scissor
  Electabuzz Thunder Shock Thunder Punch
  Pidgeot Wing Attack Air Cutter
  Gengar Shadow Claw Shadow Ball
  Scyther Steel Wing X-Scissor
  Cloyster Frost Breath Icy Wind
  Seaking Poison Jab Drill Run
  Kautops Mud Shot Water Pulse
  Raichu Spark Thunder Punch
  Golbat Wing Attack Air Cutter
  Venomoth Bug Bite Poison Fang
  Magneton Spark Discharge
  Primeape Low Kick Low Sweep
  Tauros Tackle Iron Head
  Dodrio Feint Attack Air Cutter
  Kingler Mud Shot Water Pulse
  Alakazam Psycho Cut Psychic
  Sandslash Mud Shot Bulldoze
  Arbok Bite Dark Pulse
  Parasect Bug Bite Cross Poison
  Fearow Peck Aerial Ace
  Tangela Vine Whip Sludge Bomb
  Jynx Frost Breath Psyshock
  Seadra Water Gun Dragon Pulse
  Porygon Tackle Discharge
  Marowak Mud Slap Bone Club
  Electrode Spark Discharge
  Persian Scratch Night Slash
  Lickitung Lick Stomp
  Hitmonchan Bullet Punch Brick Break
  Mr. Mime Zen Headbutt Psybeam
  Hitmonlee Low Kick Low Sweep
  Butterfree Bug Bite Signal Beam
  Raticate Bite Hyper Fang
  Beedrill Poison Jab X-Scissor
  Farfetch'd Cut Air Cutter
  Dugtrio Mud Shot Mud Bomb
  Ditto Pound Struggle (what, expecting Transform?)
  Onix Rock Throw Iron Head
  Chansey Pound Psybeam


  Với những con Pokemon không có trong danh sách là do ở các thế hệ cấp dưới các bạn chưa cần tham khảo, vì khi tiến hóa các Skill nó cũng thay đổi khác nhau, các bạn chỉ cần tham khảo cho các Pokemon đã tiến hóa thế hệ cuối cùng.

  Ví dụ như con SlowBro dưới đây có Skill là Confusion: Psychic và Water Pulse: Water


  Nhưng cũng là 1 con Slowbro khác lại có Skill Fast Attacks là Water Gun: Water và Speicial Attack là Water Pulse: Water


  Xem Skill chuẩn cho các con Pokemon mạnh là điều không thế thiếu nếu bạn muốn chiến thắng ở GYM

  Tra với bảng Skill mạnh nhất và chuẩn nhất bạn sẽ thấy con Slowbro thứ 2 có skill chuẩn hơn và bạn có thể xem xét Powerup cho Pokemon này thay vì con ở trên sẽ mạnh hơn, tuy nhiên cũng cần phải xem xét tới CP và IV nữa nhé.


  Xem thêm: Hướng dẫn cách bắt Pokemon hiếm, Pokemon mạnh, chỉ số CP cao trong game Pokemon Go
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Vĩnh Phúc
  Thành Viên Thứ: 400446
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  9

  Reply: Bảng danh sách Skill Pokemon Go chuẩn, mạnh nhất của các Pokemon: Fast và Special Attacks

  giờ có ai còn chơi trò này nữa không

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 389956
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Reply: Bảng danh sách Skill Pokemon Go chuẩn, mạnh nhất của các Pokemon: Fast và Special Attacks

  cũng chơi trò này được 1 thời gian nhưng giờ hết r ;vvv

 4. #4
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 389969
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  6

  Reply: Bảng danh sách Skill Pokemon Go chuẩn, mạnh nhất của các Pokemon: Fast và Special Attacks

  Mình vẫn chơi nè, nhưng lúc nào rảnh thôi

Nhãn