ai nexus hyperfabric

  1. NTTH

    Cisco công bố giải pháp giúp đơn giản hoá cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu dành cho AI tạo sinh

    (vfo.vn) Ngày 04/06/2024, Cisco (NASDAQ: CSCO) đã công bố giải pháp cụm AI, kết hợp với NVIDIA dành cho trung tâm dữ liệu có thể giúp thay đổi cách khách hàng xây dựng, quản lý và tối ưu hoá cơ sở hạ tầng và phần mềm. Giải pháp cụm AI Cisco Nexus HyperFabric kết hợp mạng gốc AI của Cisco với...
Top