các thành phần biệt lập

  1. C

    Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) lớp 9 ngắn gọn

    Hướng dẫn soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) trong chương trình Ngữ văn 9 ngắn gọn Ở bài học trước về Các thành phần biệt lập, các em đã được tìm hiểu hai loại thành phần biệt lập là: thành phần tình thái và thành phần cảm thán. Và ở bài học ngày hôm nay, Vforum sẽ giới thiệu đến cho...
  2. C

    Soạn bài Các thành phần biệt lập lớp 9 ngắn gọn

    Hướng dẫn soạn bài Các thành phần biệt lập trong chương trình Ngữ văn 9 ngắn gọn Thành phần biệt lập là bao gồm: thành phần tình thái, thành phần cảm thán. Những thành phần này không có chức năng tham gia diễn đạt ý nghĩa của sự việc. Tùy vào từng sự việc trong câu mà người nói sẽ thể hiện đúng...
Top