chromebook 514

  1. NTTH

    Acer tung ra mẫu Chromebook được trang bị màn hình lớn

    (vfo.vn) Ngày 13/10/2021, Acer đã tung ra 4 mẫu Chromebook được trang bị bộ xử lý thế hệ mới và kết nối WiFi 6. “Dòng Chromebook mở rộng của Acer có ý nghĩa rằng chúng tôi được trang bị tốt để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng - từ kích thước màn hình, bộ xử lý, độ bền, kết nối và nhiều hơn...
Top