cổng displayport vga kôg xuất được màn hình thứ 2

  1. BBoyOrDie

    Lỗi Cổng Displayport của VGA rời không xuất được hình !!!

    Tình hình là mình muốn VGA xuất ra 2 màn hình cùng lúc trên Card Rời. 2 Màn hình đều có cổng HDMI tuy nhiên VGA chỉ có 1 cổng HDMI. Còn lại là 3 cổng Displayport và USB type - C. "Chính vì vậy nên mình mua thêm 1 dây cáp Displayport sáng HDMI để xuất màn hình thứ 2". Cổng HDMI của Card VGA thì...
Top