dac diem phan bo dan cu

 1. M

  Địa lý 11: Hình 10.1 và 10.4 nhận xét đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Từ hình 10.1 và 10.4 hãy nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc? Sau khi học xong tiết 1 bài 10 địa lí 11 chắc hẳn các em cũng đã biết về tình hình dân số của quốc gia Trung Quốc này. Một nước có dân số...
 2. M

  Địa lý 10: Trình bày đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay Bài 24 SGK trang 97

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 24 SGK trang 97 địa lí 10: Hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay và chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố? Dân số và sự phân bố dân số luôn là hai vấn đề có mối quan hệ mật thiết với nhau. Dân số tăng thì sẽ nảy sinh ra các vấn đè về...
 3. M

  Địa lý 9: Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta Bài 3 Câu 1 SGK trang 14

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài học Địa lý lớp 9 Bài 3 trang 14 SGK Địa lý 9: Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta? Trong bài 3 SGK Địa lý 9, các em đã được tìm hiểu về phân bố dân cư và các loại địa hình quần cư. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời...
Top