đấu giá từ thiện

  1. TCBC

    Phát động chương trình đấu giá từ thiện Do Something Wonderful - Chung tay làm nên điều ý nghĩa, giúp các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19

    (vfo.vn) Ngày 10/01/2021, Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN (www.linvn.org) và Intel Việt Nam cùng các nhãn hàng IT như Asus, CORSAIR, GIGABYTE, J&T Express, Kingston, Lenovo, MSI, ROG và Western Digital đã phát động chương trình đấu giá từ thiện Do Something Wonderful - Chung tay làm...
Top