inform

  1. NTTH

    VinFast công bố hợp tác INFORM về quản lý vận tải xe điện

    (vfo.vn) Ngày 24/11/2022, VinFast (công ty sản xuất xe điện Việt Nam) và INFORM (công ty phần mềm AI) công bố hợp tác chiến lược về quản lý vận tải xe điện cho VinFast trên toàn cầu. Đây là hợp tác quan trọng giúp VinFast theo dõi sát tình trạng của xe từ trong quá trình sản xuất đến vận chuyển...
Top