luyện tập

 1. C

  Soạn bài Luyện tập Liên kết câu và liên kết đoạn văn lớp 9 ngắn gọn

  Hướng dẫn soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) trong chương trình Ngữ văn 9 ngắn gọn Như ở bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Liên kết câu và liên kết đoạn văn, qua bài học đó các em đã tiếp thu cho mình thêm một số kỹ năng khá quan trọng để giúp các em áp dụng...
 2. C

  Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp lớp 9 ngắn gọn

  Hướng dẫn soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp trong chương trình Ngữ văn 9 ngắn gọn Ở bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về phép phân tích và tổng hợp, từ đó các em nắm được những đặc điểm, tác dụng mà các phép phân tích và tổng hợp mang lại. Để củng cố lại kiến thức thì trong bài...
 3. C

  Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự lớp 9 ngắn gọn

  Hướng dẫn soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự trong chương trình Ngữ văn 9 ngắn gọn Ở các năm học trước, các em đã được tìm hiểu về văn bản tự sự, nắm được những đặc điểm, phương pháp cũng như cách làm một bài văn tự sự. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập kỹ...
 4. C

  Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh lớp 9 ngắn gọn

  Hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh trong chương trình Ngữ văn 9 ngắn gọn Ở bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu kỹ về cách sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh, biết được tính năng của việc sử dụng yếu tố miêu tả làm nổi bật được đối...
 5. C

  Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự lớp 8 ngắn gọn

  Hướng dẫn soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự trong SGK Ngữ Văn 8 ngắn gọn, dễ hiểu nhất Ở trong các bài học trước các em đã được tìm hiểu văn tự sự về khái niệm, đặc điểm cũng như một số phương pháp làm trong văn tự sự. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp nâng cao về văn tự...
 6. C

  Soạn bài Luyện tập cách làm văn biểu cảm lớp 7 ngắn gọn

  Hướng dẫn các bạn soạn bài Luyện tập cách làm văn biểu cảm trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 7 ngắn gọn đơn giản Văn biểu cảm không đơn thuần là bài viết bày tỏ tình cảm của mình đối với một sự vật, sự việc nào đó. Để có thể hoàn chỉnh một bài văn biểu cảm thì cần nhiều yếu tố kết hợp...
 7. C

  Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận lớp 11 ngắn gọn

  Hướng dẫn các bạn soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản Để củng cố những kiến thức và kĩ năng cơ bản về thao tác lập luận đã học. và đồng thời vận dụng thành thạo các thao tác này vào văn nghị luận, Trong bài này...
 8. C

  Soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận lớp 7 ngắn gọn

  Hướng dẫn các bạn soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 7 ngắn gọn đơn giản Văn nghị luận rất càn có phương pháp lập luận phù hợp thì mới có thể diễn tả chính xác mục đích và rõ rang vấn đề cần nghị luận. Để nâng cao về kiến...
 9. C

  Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ lớp 11 ngắn gọn

  Hướng dẫn các bạn soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản Để củng cố và nâng hiệu quả của bài học thao tác lập luận bác bỏ, đồng thời vận dụng các thao tác này vào bài nghị luận một cách tốt nhất chúng ta cùng di tìm hiểu bài...
 10. C

  Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích lớp 11

  Hướng dẫn các bạn cách soạn bài luyện tập thao tác lập luận phân tích trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản Sau khi học bài thao tác lập luận phân tích chúng ta sẽ nắm được mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích và sau đó ta sẽ biết phân tích một vấn đề xã hội...
Top