nhà máy thông minh

  1. NTTH

    Samsung ký kết biên bản ghi nhớ triển khai dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam

    (vfo.vn) Lần đầu tiên, Samsung thực hiện dự án phát triển nhà máy thông minh tại Khu vực miền Trung, Việt Nam. Ngày 12/09/2023, Samsung phối hợp cùng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác triển khai Dự án phát triển nhà máy...
Top