sản xuất pin

  1. NTTH

    VinFast công bố sáp nhập công ty nghiên cứu và sản xuất pin VinES

    (vfo.vn) Ngày 11/10/2023, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng - công bố tặng 99,8% Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES cho Công ty VinFast. Theo đó, công ty VinES sẽ được sáp nhập vào công ty VinFast nhằm chủ động công nghệ và tập trung nguồn lực để tăng cường nghiên cứu...
Top